คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII

คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ VII

Regular price $7.99 Sale

นี่คือ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ได้รวบรวมไว้ พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) และ Webster's Bible (1833) (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) แบบคู่ขนาน ของการแปล และมี 173,735 แหล่งอ้างอิง รวมถึง แสดงผล 2 รูปแบบของคัมภีร์ไบเบิล. ได้รวบรวม พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ Webster's Bible (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) ในรูปแบบ ที่อ่านและใช้ง่ายได้ง่าย , หรือ Navi-format (เนวิ-ฟอร์แมท) โดยย่อ. ท่านจะเห็นว่าบทกลอนได้พิมพ์เป็นคู่ เป็นคู่โดย thai-wbt ตามลำดับ. ประกอบด้วยโดยรวม, แยกส่วนและไม่ได้จับเป็นคู่ สำเนาของพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ Webster's Bible (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่), ระบบติดตั้ง text-to-speech (เทกซ์-ทู-สพีช) (tts ทีทีเอส) เพื่อที่เครื่องมือของท่านจะสามารถอ่านออกเสียงคัมภีร์ไบเบิลได้

วิธีการทำงาน โดยรวมของ ระบบค้นหาของคัมภีร์ไบเบิล:

 • พระคัมภีร์ไบเบิลมีดัชนีสำหรับหนังสือแต่ละเล่ม
 • รูปแบบของ TTS (ทีทีเอส) ได้จัดรายการหนังสือและบทตามดัชนีของหนังสือ
 • พระคัมภัร์ไบเบิลได้อ้างอิงกันและกันในดัชนีของหนังสือ
 • หนังสือแต่ละเล่มมีแหล่งอ้างอิงไปยังพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือแต่ละเล่มมีแหล่งอ้างอิงไปยังหนังสือก่อนหน้าหรือเล่มถัดไป
 • หนังสือแต่ละเล่มมีดัชนีตามบทของตัวมันเอง
 • แต่ละบทมีแหล่งอ้างอิงไปยังหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 • แต่ละบทมีแหล่งอ้างอิงไปยังบทก่อนหน้าหรือบทถัดไป
 • แต่ละบทมีดัชนีบทกลอนของตัวมันเอง
 • แต่ละบทมีแหล่งอ้างอิง TTS (ทีทีเอส) ของบทเดียวกันใน Navi-format(เนวิ-ฟอร์แมท)
 • แต่ละบทกลอนมีเลขและแหล่งอ้างอิงไปยังบทที่เกี่ยวข้อง
 • บทกลอนเริ่มบนบรรทัดใหม่เพื่อการอ่านที่เข้าใจได้ง่าย
 • ในรูปแบบของ TTS (ทีทีเอส) เลขของบทกลอนจะไม่ถูกแสดง
 • แหล่งอ้างอิงใดใดในดีชนีจะนำท่านไปยังแหล่งที่มานั้นๆ
 • ตารางสารบัญ อ้างอิงถึงหนังสือทุกเล่ม ในทุกรูปแบบ.

เราเชื่อว่าเราได้สร้างระบบนำทางที่ดีเยี่ยมที่พบได้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ ท่านสามารถค้นหน้าบทกลอนได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส และยังได้รวบรวม พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ Webster's Bible และระบบนำทางที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือเล่มนี้

คำนึงว่า Text-To-Speech (เทคซท์-ทู-สพีช) (TTS ทีทีเอส) ปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมือแต่ละชนิด เครื่องมือบางประเภทไม่สามารถรองรับได้ เครื่องมืออื่นรองรับเพียงหนึ่งภาษา และบ้างรองรับหลายภาษา ภาษาที่ใช้ได้กับ TTS (ทีทีเอส) สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้คือ ภาษาไทย.